Essay Pencemaran Alam Sekitar Gambar

Posted on | by TRAN W.
Most people Might possibly Likewise See A lot of these Paperwork Very helpful
Mengikut laporan yang dibuat oleh Jabatan Alam Sekitar,melalui akhbar Utusan Pengguna pada tahun 2001:Jumlah keluaran bahan-bahan pencemaran udara bagi Malaysia dianggarkan sebanyak 933,000 tanners setahun. Rajah 1.1 Gambar Photo menunjukkan pencemaran udara hasil dari pembangunan industri. Pembangunan tanpa pengurusan yang dirancang boleh.
Blog site Repository
Blogger Title
People contributions
Antara punca utama yang boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar berada di tahap yang kritikal adalah disebabkan tangan manusia sendiri. Pada kebiasaannya manusia sering kali melakukan pencemaran alam sekitar dalam keadaan sedar ataupun tidak seperti udara, ticket, .
Common Works
Pencemaran alam sekitar boleh diruncingkan kepada tiga perkara iaitu pencemaran udara, pencemaran air flow dan pencemaran bunyi. Pencemaran udara nyata memberikan heterogen impak kepada manusia sekiranya sampah sarap serta sisa toksik terus dihumban ke dalam punca utama aliran discuss iaitu sungai dan laut. Tema Tetingkap Gambar.

0 thoughts on “Essay pencemaran alam sekitar gambar”

Leave a Reply

Your e-mail will not be published. Required fields *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>